MINA FAVORITER ALLA KATEGORIER!

M I N A F A V O R I T E R A L L A K A T E G O R I E R! / M Y F A V O U R I T E S!

Mina Favoriter

Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers
Lilypie - Personal pictureLilypie Second Birthday tickers
Lilypie - Personal pictureLilypie Second Birthday tickers
Lilypie - Personal pictureLilypie First Birthday tickers

söndag 21 augusti 2011

Lena har gått bort.

Lena avled den 20 juli, då orkade hon inte längre.

Jag vet att hon hade mycket kontakt med många av er, och stickningen upptog mycket av hennes tid. Stickningen var ett stort intresse, det slogs väl bara av våra fyra barnbarn som hon älskade över allt annat.

Som sagt nu har hon lagt ner stickorna och slutat skriva på denna blogg.Inlägget publicerat av

Jan

tisdag 5 juli 2011

Ljuset i tunneln / The light in the tunnelNu äntligen är jag inne på säsongens sista (???) poncho. Tristans är färdig och Poppys senaste är det inte så rysligt mycket kvar på, ungefär 5 cm – långa varv nu! – plus luvan. Den ska väl i alla fall bli klar under denna vecka om inget oförutsett inträffar.

Now at last I am at this season's final (???) poncho. Tristan’s is finished and it is not so very much left at Poppy’s last, about 5 cm - long rounds now! – plus the hood. It will in all cases be completed during that week if nothing unexpected will happened

Fast när Tristans poncho var klar var jag bara tvungen att börja med något helt annat, för mitt välbefinnandes skull. Och då blev den en tröja till Alex av restgarnerna från regnbågströjan. Nu blir inte allt det garnet använt till denna, så jag ska göra en till Tristan sen också. Garnet är Drops Safran och kvalitén är härlig till tröjor för svala sommarkvällar/tidiga höstdagar.

But when Tristan’s poncho was finished, I just had to start with something completely different, for my welfare of my knitting nerves. And then it became a sweater for Alex with left over yarns from the rainbow sweater. Now all the yarns will not be used to this, so I'll make one for Tristan, too. The yarn is Drops Safran and the quality is wonderful for sweaters for cool summer evenings / early autumn days.Sen väntar jag bara på att Tot Topper ska släppa mönstret till en tröja med små dinosaurier på. Det ska ske någon gång under juli – augusti och den tänker jag göra till Eddie. Den lille kraken har inte fått mycket hittills. Jag missade erbjudandet att teststicka det här mönstret, var visst i London då, men snart nog så …Then I just wait for Tot Topper to release a pattern for a sweater with small dinosaurs. This will take place sometime in July-August and I intend to do it for Eddie. The poor little one has not had much so far. I missed the offer to test knit this pattern, I was in London at the time, but soon enough...

tisdag 28 juni 2011

Åter i vardagen / Back in every day lifeÄr nu tillbaka i hemmets lugna vrå efter några tämligen intensiva men helt fantastiska dagar hos Poppy och Eddie. Vi har hunnit med mycket, mest lekt och ätit jordgubbar men även varit på Ikea! Ja, för de flesta verkar väl inte det vara något, men nu är jag inte riktigt som de flesta när det gäller Ikea. (De som känner mej noga vet!) Det var faktiskt andra gången jag var på ett sånt ställe, första gången är väl ca 15 år sen, tror jag. Största delen av tiden tillbringade vi på barnavdelningen där det fanns en lekhörna. Mycket lekt blev det, sen gick Poppy och jag iväg för att provsitta varenda stol i barnstorlek som stod att finna! Och jag menar verkligen varenda en! Och med på denna expedition hade vi en kulram som skulle provräknas med på varje bord. Däremot fick jag tyvärr inte med mej kameran, så detta äventyr finns inte dokumenterat.

I’m now back home after some fairly intense but fantastic days with Poppy and Eddie. We have done a lot, mostly playing around and eating strawberries, but also paid a visit to IKEA! Well, for most people it wouldn’t be anything to even mention but I’m not really like most people in the case about IKEA. (Those who know me closely know!) It was actually the second time I was in such a place, the first time was about 15 years ago, I think. Most of the time we spent on the children's ward, there it was a play area. We played a lot there, then Poppy and I set off to sit in every chair in the children's size that was to be found! And I do mean every single one! And on this expedition, we had an abacus that would test counted on each table. However, I had unfortunately not the camera with me, so this adventure is not documented.

En del stickat blev det också, framför allt på resan fram och tillbaka, men även lite på kvällarna, även om gamla farmor ramlade i säng tämligen tidigt. Det som jag tog med som resestickning blev ytterligare en poncho till Poppy. Stackaren ska inte behöva vara hänvisad till den med aporna på, den kan få vara reserv även om vår Poppy var vänlig nog att godkänna den även om inte figurerna blev klassade som apor. Så långt ville hon faktiskt inte sträcka sej, men var å andra sidan inte noga med vad det annars kunde vara.

Some knits were also done, especially on the trip back and forth, but also some in the evenings, even if old grandmother fell into bed quite early. I chose another poncho to Poppy as travel knitting. Poor little one should not have to be dependent to the one with the monkeys on, it can be a reserve even if our Poppy was kind enough to accept it even if the figures not were classified as monkeys. She couldn’t really stretch herself that far, but was on the other hand not sure what it might otherwise be.

Men vad ponchos anbelangar så blir denna definitivt denna säsongens sista! Först var det den till kompisen Betty – till förvillelse lik den jag nu håller på med, bara omvända färger – så var det ap-eller-vad-det-nu-är-varianten och så en till Tristan som är så gott som klar, och så nu den här. Nån måtta på härligheten får det allt vara!But what ponchos is concerned, this is definitely this season's last one! First it was one to her friend Betty - confusingly similar to the one I am doing now, it will just reversed colours on the body – then it was the monkey-or-what-ever-it-is-variant, one for Tristan who is almost finished and now this one. I think it’s many enough for one season.

söndag 19 juni 2011

Apdjävlar? / Monkeydevils?


Nu är ponchon till Poppy klar, men ack och ve, grann är den inte! Jan hävdar å det bestämdaste att det inte är apor som dansar runt nederkanten, det är smådjävlar! Och visst har han rätt, de är absolut mer djävulska än aplika. Men nu är det som det är, men jag ska göra en annan till henne – utan vare sig apor, djävlar eller andra dekorationer – som matchar den Eddie har ärvt. Det innebär i och för sig att jag får göra avsteg från en avgiven ed på att jag aldrig skulle göra ytterligare en i gul/grönt, men eftersom våran Poppy (eller hennes mamma!) ber så vackert och den jag just avslutat blev så eländig ska jag faktiskt göra ytterligare en. Men sen är det stopp med den varianten!

Now is the poncho for Poppy finished, but woe and horror how it looks! Jan argue vehemently that there are not monkeys who dances around the bottom, there are little devils! And of course he is right, they are definitely more diabolical than monkey like. But now it is as it is, and therefore I will do another one for her - without monkeys, devils or other decorations - that matches the one Eddie has inherited. This means in itself that I will abandon a solemn oath that I would never do another one in the yellow / green, but because our Poppy (or her mom!) asks so nicely and the one I just finished was so miserable I will actually do another. But then its stops with that colour combination!I morgon åker jag upp till Stockholm igen, här duggar det tätt mellan resorna! Men det är så sant som det är sagt, inget ont som inte har något gott med sej. I och med att jag är sjukskriven har jag all världens tid – eller ganska gott om, i alla fall – för resor i både väster- och österled. Och så länge orken räcker så fortsätter jag att resa till mina favoriter så ofta det någonsin går. Måste ju passa behandlingar och dylikt elände, men däremellan …

Men jag ska inte bara mysa med Poppy och Eddie när jag är där, jag ska gå på kurs också! Fast det vet inte Ulf och Helene om än, trots att det är de som är tänkta som kursledare. Jag har nämligen skaffat mej en iPhone! Inte klokt vad kärringen drar på stort :-) Kul verkar den, har inte hunnit gå igenom alla finesser än, men en sak som jag vet att man kan göra men vet inte hur, det är att blogga från den. Tänkte att det kunde vara kul att kunna när man är iväg. Nyfiken på hur det går till är jag i alla fall, får se om det blir något av det. Sen finns det säkert en väldig massa finesser som jag inte ens tänker på att leta efter, så det ska också ingå i den här kursen de ska få ordna åt mej!


Tomorrow I will go to Stockholm again, it is really tightly between trips! But it is as true as it is said, nothing bad without something good with it. As I am sick, I have the entire world's time - or rather lots of, anyway - for travel in both west- and eastward. And as long as I have the strength I will continue to travel to my favourites as often as it’s possible. Have to match treatments and such misery, but in between ...

But I will not just cosy up with Poppy and Eddie when I'm there, I'll go for a course, too! Though Ulf and Helene does not know it yet, even though they are intended as course leaders. The fact is, you see, that I've got myself an iPhone! It looks very fun, has not had time to go through all the features yet, but one thing I know one can do, but do not know how, it is to blog from it. Thought it might be fun when I’m away. Curious about how it works anyway, will see if it gets any of it. Then there are surely an awful lot of features that I do not even think to look for, so that must also be included in this course they will arrange for me!

fredag 17 juni 2011

FrancoiseNu är äntligen teststickningskoftan Françoise klar. Det blev lite tradigt mot slutet, lingarnet var styvt som ståltråd, klar blev den och dessutom ger jag den faktiskt godkänt. Halsringningen är lite i största laget för att jag ska vara helt nöjd, men för övrigt funkar den bra – dock efter vissa korrigeringar! Ärmarna töjde sej mer än förväntat efter tvätt, så de blev på tok för långa. Men eftersom de var stickade uppifrån och ner var det inget problem att repa upp en bit och göra en ny avslutning högre upp. Fast visst är det förargligt att ha stickat nästan en dm för långt x två.

En god vän tog kortet där jag har koftan på mej, och det var innan korrigeringen av ärmlängden. Tog sen ett annat efteråt och uppenbarligen är koftan tämligen lång, ärmarna ser rysligt korta ut, inte sant? Men sanning att säga kunde jag ha repat upp ett par cm till, men det är inte värre än att jag kan ha den som den är nu. Får se om jag gör en ny korrigering längre fram, när jag känt efter lite mer.

Now at last the test knitted cardigan Francoise is finished. It was a bit boring at the end, the linen yarn was stiff as wire, but I’m actually quite satisfied with it. It is a bit too wide around the neck to be completely satisfied with, but otherwise it’s ok - after some corrections! The sleeves stretched more than expected after washing, so they were way too long. But because they were knitted top down, it was no problem to unravel a bit and make a new finish higher up. Though of course it is annoying to have knitted almost a decimeter too long x two!

A friend took the photo where I have the cardigan on, and that was before the correction of the sleeve length. Then I took another afterwards and apparently it’s a fairly long cardigan, the sleeves look awfully short, don’t they? But to be true, I could have made them even a couple of centimeters shorter, but it is not so bad that I can’t have it as it is now. I will see if I make a new correction later, when I have had it for a while.

tisdag 14 juni 2011

Apor / Monkeys


Nu är apeskrällena klara på Poppys poncho. Om dem tycker jag inte!!! De var rysligt våra att få till, omöjliga faktiskt, det syns klart och tydligt på bilden. Hoppas det blir något bättre efter tvätt och blockning. Järbos Tropik rekommenderas inte till flerfärgsmönster! Men innan jag insåg det, var såpass mycket gjort att jag lika gärna kunde fortsätta. Nu är det bara kapuschongen som saknas. Den ska förhoppningsvis gå snabbt och elegant, och då blir den klar i tid tills nästa utflykt. På måndag åker jag till Stockholm för att personligen få överräcka detta mästerverk till våran Poppy – hoppas hon inte dömer mej för hårt!

Now are the d…ed monkeys finished on Poppy's poncho. And I do not like them! They were awfully hard to made, impossible in fact, it can clearly be seen in the photo. Hope it gets better after washing and blocking. Järbo Tropik is not recommended for stranded patterns! But before I realized that, it was a lot done so I thought that I might as well could continue. Now it's just the hood missing. It will hopefully be fast and easy done, and that makes it finished in time for my next trip. On Monday I will go to Stockholm to personally hand over this masterpiece to our Poppy - hope she does not judge me too hard!

onsdag 8 juni 2011

Tiden går / Time passes

På något sätt tenderar det att bli längre och längre uppehåll mellan blogginläggen här, tycker jag mej märka. Latare är väl vad jag blivit. Fast lite upptagen har jag varit den sista tiden. Ett besök hos mina favoritkillar i London tog upp merparten av förra veckan, ett besök som gjorde gott för själen!

Somehow, it tends to become longer and longer gaps between the blog posts here, I’ve noticed. May be I have become more lazy? But I have been a little bit busy lately. A visit to my favourite guys in London took up most of last week, a visit which was really good for the soul!
Mycket lekte vi med, men en av de absolut populäraste aktiviteterna var att leka med de ”nya” legoplattorna som vi hittade i samband med vindsröjningen. Man var bara tvungen att sätta igång direkt på morgonen. Först med pyjamas och sen ett litet tag till innan kläderna hanns få på. Det vill till att utnyttja tiden!

We played a lot, but one of the most popular activities was playing with the "new" Lego plates that we found in the attic clearance. We just had to start playing with it the first thing in the morning. First with pyjamas on and then a little while more before the clothes got on. One has to use the time!

Solen sken de flesta av dagarna och en hel del tid tillbringades ute. Trehjulingen är jättespännande tycker Tristan. Tyvärr så är det inte så lätt att komma upp på den själv, ibland välter den under försöket, men desto större lycka när man klarar det!

The sun shone most days and a lot of time was spent outdoors. The three-wheeler is really exciting thinks Tristan. Unfortunately, it's not so easy to get up on by oneself, sometimes it overturn during the trial, but the greater happiness when you can do it!

Inne kan man bygga koja. Tristan tyckte det var lite klurigt att komma på hur man skulle ta sej in, men skam den som ger sej! Och se, till slut är det någon vänlig själ inifrån som hjälper till!

Indoors you can build a cabin. Tristan thought it was a bit tricky to figure out how to take himself in, but shame on him who gives himself up! And see, in the end is there a friendly soul from within that helps!


Väl hemma igen fick vi besök av ett par släktingar över långhelgen, i tisdags var det behandlingsdags och idag, ja nu äntligen ska jag komma till skott.

Back home we were visited by a couple of relatives over the long weekend, at Tuesday it was treatment time and today, well now finally I get to post something here.

Vad gäller stickning under den här tiden har det väl inte blivit alltför mycket gjort. Ett ok har blivit klart till en poncho åt Tristan, och några varv på min linkofta som jag teststickar. Lyckades inte få nån bra bild på den nu, ska göra ett nytt försök när första ärmen är klar, kanske kan gå att lägga ut den lite bättre när det inte är någon sticka inblandad i den. Egentligen ska den var i princip ärmlös, men det tycker jag verkar opraktiskt och när jag dessutom har gott om garn så gör jag den långärmad istället. Hoppas bara nu att den kommer att passa! Jag brukar ju alltid få allt för stort men den här gången har jag verkligen tagit i och gått ner en storlek mot vad jag tycker verkar vettigt. Fast å andra sidan har jag tappat 13 kg de senaste månaderna, undrar om jag fick med det i beräkningen???

As for knitting during this time, it's not been too much done. A yoke has been finished for a poncho for Tristan and a few rows on my linen cardigan that I test knit. Unfortunately I was unable to get a good picture of it now, will try again when the first sleeve is done. Maybe it will be a little bit better when there is no needle involved in it. Actually, the instructions are for a sleeveless one, but it seems to me impractical and when I also have plenty of yarn I'll do it with long sleeves instead. Now I just hope that it will fit! I usually get everything I do too large but this time I have really strained myself and gone down a size from what I think makes perfect sense. On the other hand, I have lost 13 kg in the recent months, wondering if I got that into account???