MINA FAVORITER ALLA KATEGORIER!

M I N A F A V O R I T E R A L L A K A T E G O R I E R! / M Y F A V O U R I T E S!

Mina Favoriter

Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers

lördag 9 april 2011

London, here we comes!

Äntligen lördag, och i morgon ska vi åka till London!!! Hurra, snart ska jag få krama om mina favoritkillar där! Har packat det mesta, och en och annan liten rolig leksak har det nog lyckats smyga sej med. För se, packa upp resväskor, det är det roligaste som finns det!

Men lite problem har jag inför stundande resa, har absolut ingenting som egentligen passar till resestickning. Tristans grodtröja är det bara ärmarna kvar på, men de ska vara randiga och jag är inte heltänd på att ha två nystan på gång samtidigt vare sig i gaten eller på planet. Så har jag faktiskt äntligen, efter mycket lång tid av snack och löften, kommit igång med en liten poncho till Poppys kompis Betty. Men den ska också vara randig. Kanske rent av skulle ta och plocka fram ett nysta sockgarn och sätta igång med en alldeles vanlig socka utan någon som helst tankemöda. Tror nog det får bli så, så kan jag ha något av de andra som kvällsstickning när vi väl är på plats. Under förutsättning att det blir någon kvällsstickning förståss. Är inte helt säker på det, tror nog att jag kommer att vara den som stupar först om kvällarna. Ser för mej godnattsagan med Alex, uppkrupen i hans säng. Så är sagan (sagorna!) slutlästa, hjälten somnat, ska bara vila ett ögonblick till innan jag går ner till de andra … Ja, så går timmarna, ingen vill ju störa en gammal sliten lekkompis, jag har varit med om det förr.

At last Saturday and tomorrow we will go to London! Hurrah, soon I'll be hugging my favorite guys! I think I have packed just about everything and the occasional one or two toys have managed to sneak down there, too. Because you see, unpack suitcases, it is the most fun things there are!

But a little problem has been upcoming, I have absolutely nothing that really fits as travel knitting. I ‘m working on Tristan’s frog sweater, where only the sleeves are left, but they should be striped and I'm not that keen on having two balls of yarn on the needles at the same time, either in the gate or on the plane. And then I actually at last, after a very long time of talk and promises, have getting started with a small poncho for Poppy's friend Betty. But it should also be striped and therefore have the same problems. Perhaps I will pick up a ball of sock yarn and get started with a very ordinary pair of socks. I think it may be so, and then I can have any of the others as evening knitting when we are in place. Provided that there will be any evening knitting, of course. I’m not too sure about it, think I will be the one who is down first in the evenings. I can imagine the bedtime story with Alex, curled up in his bed. So eventually the story (stories!) are finished, the hero had fallen asleep, and I will just rest for one more moment before I go down to the other ... The hours passes, no one want to disturb an old worn out playmate, I've been through it before!


Men se här vad jag lyckades få iväg med posten i går! Fick klar overallen till Eddie och dessutom en liten mössa. Men hur stor är en liten tvåmånaders kille om huvudet? Detta är storlek 1-3 månader, borde med andra ord sitta som hand i handske, men det ser ryligt liten ut. Ja, ja, inget att göra åt nu. Färgen på bilden är till och med värre än i verkligheten, här ser den bara smutsgrå ut, i verkligheten är den i alla fall lite mer åt grönt till.

But look what I managed to get away with the post yesterday! I finished the overall to Eddie and also a small cap. But how big is a two-month old guy’s head? This is size 1-3 months, ought to fit, but it looks very small. Well, well, nothing to do about it now. The color of the picture is even worse than in reality, this looks just dirty gray, in reality it's at least a bit more green.

Och så har nu mönstret på flickkoftan Buttons and Bows släppt. Teststickade den för ett par månader sen åt Cutie Pie Designs och nu har jag fått klartecken att visa den. Även här är färgen helt fel, den är lejongul med bruna kanter, inte illorange med svarta kanter som det ser ut. Den är lite i största laget än, och dessutom väldigt tjock – Svarta Fårets Raggsocksgarn – men kan kanske komma till användning framåt hösten.

And now the pattern of the girl's cardigan Buttons and Bows has been released. I test knitted it a couple of months ago for Cutie Pie Designs and now it’s ready to be shown. Although this is colours is quite far from reality, too, it is actually lion yellow with brown edges, not sharp orange with black edges as it looks. It is a bit on the generous side yet, and also very thick – Svarta Fårets Raggsocksgarn - but may be used at the autumn.


Nu ska jag sätta mej och tänka till, så jag inte glömt packa något jätteviktigt. Lokstallarna är med, trä-på-ring-på-ring-clownen är med, tågen, bilarna, blåbärssylten, en rejäl bit svensk ost … Kamera, pass, biljett, tandborstar – inklusive Alex’ speciella som passar till mormors och morfars roliga elektriska – till och med lite kläder för ordningens skull. Kan inte komma på något mer, då kan jag sätta med stickningen en stund.
Now I’ll sit down and think, so I do not forget to pack something really important. The train garages is in, the wooden-ring-on-ring-clown is there, trains, cars, blueberry jam, a huge piece of Swedish cheese ... Camera, passports, tickets, toothbrushes - including Alex's special one that fits to grandmother and grandfather's funny electric one - and even some clothes for the record. Can not think of anything else, so I suppose I can sit down with the knitting for a while now.

1 kommentar:

Sussry sa...

Hopps det är riktigt mysigt i London.
Må så gott med barn och barnbarn!