MINA FAVORITER ALLA KATEGORIER!

M I N A F A V O R I T E R A L L A K A T E G O R I E R! / M Y F A V O U R I T E S!

Mina Favoriter

Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers

söndag 21 augusti 2011

Lena har gått bort.

Lena avled den 20 juli, då orkade hon inte längre.

Jag vet att hon hade mycket kontakt med många av er, och stickningen upptog mycket av hennes tid. Stickningen var ett stort intresse, det slogs väl bara av våra fyra barnbarn som hon älskade över allt annat.

Som sagt nu har hon lagt ner stickorna och slutat skriva på denna blogg.Inlägget publicerat av

Jan

tisdag 5 juli 2011

Ljuset i tunneln / The light in the tunnelNu äntligen är jag inne på säsongens sista (???) poncho. Tristans är färdig och Poppys senaste är det inte så rysligt mycket kvar på, ungefär 5 cm – långa varv nu! – plus luvan. Den ska väl i alla fall bli klar under denna vecka om inget oförutsett inträffar.

Now at last I am at this season's final (???) poncho. Tristan’s is finished and it is not so very much left at Poppy’s last, about 5 cm - long rounds now! – plus the hood. It will in all cases be completed during that week if nothing unexpected will happened

Fast när Tristans poncho var klar var jag bara tvungen att börja med något helt annat, för mitt välbefinnandes skull. Och då blev den en tröja till Alex av restgarnerna från regnbågströjan. Nu blir inte allt det garnet använt till denna, så jag ska göra en till Tristan sen också. Garnet är Drops Safran och kvalitén är härlig till tröjor för svala sommarkvällar/tidiga höstdagar.

But when Tristan’s poncho was finished, I just had to start with something completely different, for my welfare of my knitting nerves. And then it became a sweater for Alex with left over yarns from the rainbow sweater. Now all the yarns will not be used to this, so I'll make one for Tristan, too. The yarn is Drops Safran and the quality is wonderful for sweaters for cool summer evenings / early autumn days.Sen väntar jag bara på att Tot Topper ska släppa mönstret till en tröja med små dinosaurier på. Det ska ske någon gång under juli – augusti och den tänker jag göra till Eddie. Den lille kraken har inte fått mycket hittills. Jag missade erbjudandet att teststicka det här mönstret, var visst i London då, men snart nog så …Then I just wait for Tot Topper to release a pattern for a sweater with small dinosaurs. This will take place sometime in July-August and I intend to do it for Eddie. The poor little one has not had much so far. I missed the offer to test knit this pattern, I was in London at the time, but soon enough...

tisdag 28 juni 2011

Åter i vardagen / Back in every day lifeÄr nu tillbaka i hemmets lugna vrå efter några tämligen intensiva men helt fantastiska dagar hos Poppy och Eddie. Vi har hunnit med mycket, mest lekt och ätit jordgubbar men även varit på Ikea! Ja, för de flesta verkar väl inte det vara något, men nu är jag inte riktigt som de flesta när det gäller Ikea. (De som känner mej noga vet!) Det var faktiskt andra gången jag var på ett sånt ställe, första gången är väl ca 15 år sen, tror jag. Största delen av tiden tillbringade vi på barnavdelningen där det fanns en lekhörna. Mycket lekt blev det, sen gick Poppy och jag iväg för att provsitta varenda stol i barnstorlek som stod att finna! Och jag menar verkligen varenda en! Och med på denna expedition hade vi en kulram som skulle provräknas med på varje bord. Däremot fick jag tyvärr inte med mej kameran, så detta äventyr finns inte dokumenterat.

I’m now back home after some fairly intense but fantastic days with Poppy and Eddie. We have done a lot, mostly playing around and eating strawberries, but also paid a visit to IKEA! Well, for most people it wouldn’t be anything to even mention but I’m not really like most people in the case about IKEA. (Those who know me closely know!) It was actually the second time I was in such a place, the first time was about 15 years ago, I think. Most of the time we spent on the children's ward, there it was a play area. We played a lot there, then Poppy and I set off to sit in every chair in the children's size that was to be found! And I do mean every single one! And on this expedition, we had an abacus that would test counted on each table. However, I had unfortunately not the camera with me, so this adventure is not documented.

En del stickat blev det också, framför allt på resan fram och tillbaka, men även lite på kvällarna, även om gamla farmor ramlade i säng tämligen tidigt. Det som jag tog med som resestickning blev ytterligare en poncho till Poppy. Stackaren ska inte behöva vara hänvisad till den med aporna på, den kan få vara reserv även om vår Poppy var vänlig nog att godkänna den även om inte figurerna blev klassade som apor. Så långt ville hon faktiskt inte sträcka sej, men var å andra sidan inte noga med vad det annars kunde vara.

Some knits were also done, especially on the trip back and forth, but also some in the evenings, even if old grandmother fell into bed quite early. I chose another poncho to Poppy as travel knitting. Poor little one should not have to be dependent to the one with the monkeys on, it can be a reserve even if our Poppy was kind enough to accept it even if the figures not were classified as monkeys. She couldn’t really stretch herself that far, but was on the other hand not sure what it might otherwise be.

Men vad ponchos anbelangar så blir denna definitivt denna säsongens sista! Först var det den till kompisen Betty – till förvillelse lik den jag nu håller på med, bara omvända färger – så var det ap-eller-vad-det-nu-är-varianten och så en till Tristan som är så gott som klar, och så nu den här. Nån måtta på härligheten får det allt vara!But what ponchos is concerned, this is definitely this season's last one! First it was one to her friend Betty - confusingly similar to the one I am doing now, it will just reversed colours on the body – then it was the monkey-or-what-ever-it-is-variant, one for Tristan who is almost finished and now this one. I think it’s many enough for one season.

söndag 19 juni 2011

Apdjävlar? / Monkeydevils?


Nu är ponchon till Poppy klar, men ack och ve, grann är den inte! Jan hävdar å det bestämdaste att det inte är apor som dansar runt nederkanten, det är smådjävlar! Och visst har han rätt, de är absolut mer djävulska än aplika. Men nu är det som det är, men jag ska göra en annan till henne – utan vare sig apor, djävlar eller andra dekorationer – som matchar den Eddie har ärvt. Det innebär i och för sig att jag får göra avsteg från en avgiven ed på att jag aldrig skulle göra ytterligare en i gul/grönt, men eftersom våran Poppy (eller hennes mamma!) ber så vackert och den jag just avslutat blev så eländig ska jag faktiskt göra ytterligare en. Men sen är det stopp med den varianten!

Now is the poncho for Poppy finished, but woe and horror how it looks! Jan argue vehemently that there are not monkeys who dances around the bottom, there are little devils! And of course he is right, they are definitely more diabolical than monkey like. But now it is as it is, and therefore I will do another one for her - without monkeys, devils or other decorations - that matches the one Eddie has inherited. This means in itself that I will abandon a solemn oath that I would never do another one in the yellow / green, but because our Poppy (or her mom!) asks so nicely and the one I just finished was so miserable I will actually do another. But then its stops with that colour combination!I morgon åker jag upp till Stockholm igen, här duggar det tätt mellan resorna! Men det är så sant som det är sagt, inget ont som inte har något gott med sej. I och med att jag är sjukskriven har jag all världens tid – eller ganska gott om, i alla fall – för resor i både väster- och österled. Och så länge orken räcker så fortsätter jag att resa till mina favoriter så ofta det någonsin går. Måste ju passa behandlingar och dylikt elände, men däremellan …

Men jag ska inte bara mysa med Poppy och Eddie när jag är där, jag ska gå på kurs också! Fast det vet inte Ulf och Helene om än, trots att det är de som är tänkta som kursledare. Jag har nämligen skaffat mej en iPhone! Inte klokt vad kärringen drar på stort :-) Kul verkar den, har inte hunnit gå igenom alla finesser än, men en sak som jag vet att man kan göra men vet inte hur, det är att blogga från den. Tänkte att det kunde vara kul att kunna när man är iväg. Nyfiken på hur det går till är jag i alla fall, får se om det blir något av det. Sen finns det säkert en väldig massa finesser som jag inte ens tänker på att leta efter, så det ska också ingå i den här kursen de ska få ordna åt mej!


Tomorrow I will go to Stockholm again, it is really tightly between trips! But it is as true as it is said, nothing bad without something good with it. As I am sick, I have the entire world's time - or rather lots of, anyway - for travel in both west- and eastward. And as long as I have the strength I will continue to travel to my favourites as often as it’s possible. Have to match treatments and such misery, but in between ...

But I will not just cosy up with Poppy and Eddie when I'm there, I'll go for a course, too! Though Ulf and Helene does not know it yet, even though they are intended as course leaders. The fact is, you see, that I've got myself an iPhone! It looks very fun, has not had time to go through all the features yet, but one thing I know one can do, but do not know how, it is to blog from it. Thought it might be fun when I’m away. Curious about how it works anyway, will see if it gets any of it. Then there are surely an awful lot of features that I do not even think to look for, so that must also be included in this course they will arrange for me!

fredag 17 juni 2011

FrancoiseNu är äntligen teststickningskoftan Françoise klar. Det blev lite tradigt mot slutet, lingarnet var styvt som ståltråd, klar blev den och dessutom ger jag den faktiskt godkänt. Halsringningen är lite i största laget för att jag ska vara helt nöjd, men för övrigt funkar den bra – dock efter vissa korrigeringar! Ärmarna töjde sej mer än förväntat efter tvätt, så de blev på tok för långa. Men eftersom de var stickade uppifrån och ner var det inget problem att repa upp en bit och göra en ny avslutning högre upp. Fast visst är det förargligt att ha stickat nästan en dm för långt x två.

En god vän tog kortet där jag har koftan på mej, och det var innan korrigeringen av ärmlängden. Tog sen ett annat efteråt och uppenbarligen är koftan tämligen lång, ärmarna ser rysligt korta ut, inte sant? Men sanning att säga kunde jag ha repat upp ett par cm till, men det är inte värre än att jag kan ha den som den är nu. Får se om jag gör en ny korrigering längre fram, när jag känt efter lite mer.

Now at last the test knitted cardigan Francoise is finished. It was a bit boring at the end, the linen yarn was stiff as wire, but I’m actually quite satisfied with it. It is a bit too wide around the neck to be completely satisfied with, but otherwise it’s ok - after some corrections! The sleeves stretched more than expected after washing, so they were way too long. But because they were knitted top down, it was no problem to unravel a bit and make a new finish higher up. Though of course it is annoying to have knitted almost a decimeter too long x two!

A friend took the photo where I have the cardigan on, and that was before the correction of the sleeve length. Then I took another afterwards and apparently it’s a fairly long cardigan, the sleeves look awfully short, don’t they? But to be true, I could have made them even a couple of centimeters shorter, but it is not so bad that I can’t have it as it is now. I will see if I make a new correction later, when I have had it for a while.

tisdag 14 juni 2011

Apor / Monkeys


Nu är apeskrällena klara på Poppys poncho. Om dem tycker jag inte!!! De var rysligt våra att få till, omöjliga faktiskt, det syns klart och tydligt på bilden. Hoppas det blir något bättre efter tvätt och blockning. Järbos Tropik rekommenderas inte till flerfärgsmönster! Men innan jag insåg det, var såpass mycket gjort att jag lika gärna kunde fortsätta. Nu är det bara kapuschongen som saknas. Den ska förhoppningsvis gå snabbt och elegant, och då blir den klar i tid tills nästa utflykt. På måndag åker jag till Stockholm för att personligen få överräcka detta mästerverk till våran Poppy – hoppas hon inte dömer mej för hårt!

Now are the d…ed monkeys finished on Poppy's poncho. And I do not like them! They were awfully hard to made, impossible in fact, it can clearly be seen in the photo. Hope it gets better after washing and blocking. Järbo Tropik is not recommended for stranded patterns! But before I realized that, it was a lot done so I thought that I might as well could continue. Now it's just the hood missing. It will hopefully be fast and easy done, and that makes it finished in time for my next trip. On Monday I will go to Stockholm to personally hand over this masterpiece to our Poppy - hope she does not judge me too hard!

onsdag 8 juni 2011

Tiden går / Time passes

På något sätt tenderar det att bli längre och längre uppehåll mellan blogginläggen här, tycker jag mej märka. Latare är väl vad jag blivit. Fast lite upptagen har jag varit den sista tiden. Ett besök hos mina favoritkillar i London tog upp merparten av förra veckan, ett besök som gjorde gott för själen!

Somehow, it tends to become longer and longer gaps between the blog posts here, I’ve noticed. May be I have become more lazy? But I have been a little bit busy lately. A visit to my favourite guys in London took up most of last week, a visit which was really good for the soul!
Mycket lekte vi med, men en av de absolut populäraste aktiviteterna var att leka med de ”nya” legoplattorna som vi hittade i samband med vindsröjningen. Man var bara tvungen att sätta igång direkt på morgonen. Först med pyjamas och sen ett litet tag till innan kläderna hanns få på. Det vill till att utnyttja tiden!

We played a lot, but one of the most popular activities was playing with the "new" Lego plates that we found in the attic clearance. We just had to start playing with it the first thing in the morning. First with pyjamas on and then a little while more before the clothes got on. One has to use the time!

Solen sken de flesta av dagarna och en hel del tid tillbringades ute. Trehjulingen är jättespännande tycker Tristan. Tyvärr så är det inte så lätt att komma upp på den själv, ibland välter den under försöket, men desto större lycka när man klarar det!

The sun shone most days and a lot of time was spent outdoors. The three-wheeler is really exciting thinks Tristan. Unfortunately, it's not so easy to get up on by oneself, sometimes it overturn during the trial, but the greater happiness when you can do it!

Inne kan man bygga koja. Tristan tyckte det var lite klurigt att komma på hur man skulle ta sej in, men skam den som ger sej! Och se, till slut är det någon vänlig själ inifrån som hjälper till!

Indoors you can build a cabin. Tristan thought it was a bit tricky to figure out how to take himself in, but shame on him who gives himself up! And see, in the end is there a friendly soul from within that helps!


Väl hemma igen fick vi besök av ett par släktingar över långhelgen, i tisdags var det behandlingsdags och idag, ja nu äntligen ska jag komma till skott.

Back home we were visited by a couple of relatives over the long weekend, at Tuesday it was treatment time and today, well now finally I get to post something here.

Vad gäller stickning under den här tiden har det väl inte blivit alltför mycket gjort. Ett ok har blivit klart till en poncho åt Tristan, och några varv på min linkofta som jag teststickar. Lyckades inte få nån bra bild på den nu, ska göra ett nytt försök när första ärmen är klar, kanske kan gå att lägga ut den lite bättre när det inte är någon sticka inblandad i den. Egentligen ska den var i princip ärmlös, men det tycker jag verkar opraktiskt och när jag dessutom har gott om garn så gör jag den långärmad istället. Hoppas bara nu att den kommer att passa! Jag brukar ju alltid få allt för stort men den här gången har jag verkligen tagit i och gått ner en storlek mot vad jag tycker verkar vettigt. Fast å andra sidan har jag tappat 13 kg de senaste månaderna, undrar om jag fick med det i beräkningen???

As for knitting during this time, it's not been too much done. A yoke has been finished for a poncho for Tristan and a few rows on my linen cardigan that I test knit. Unfortunately I was unable to get a good picture of it now, will try again when the first sleeve is done. Maybe it will be a little bit better when there is no needle involved in it. Actually, the instructions are for a sleeveless one, but it seems to me impractical and when I also have plenty of yarn I'll do it with long sleeves instead. Now I just hope that it will fit! I usually get everything I do too large but this time I have really strained myself and gone down a size from what I think makes perfect sense. On the other hand, I have lost 13 kg in the recent months, wondering if I got that into account???

söndag 29 maj 2011

Klart! / Finished!
Nu är Alex’ regnbågströja klar! Hoppas den har krympt tillräckligt i tvätten, skulle vara roligt om han kunde använda den direkt. Det är ju nu han gillar regnbågar, vem vet vad som gäller om ett halvår?

Mycket garn blev det över i de olika färgerna, så nu ska jag bara kolla av hur storleken passar och sen sätta igång med en vanligt randig i de färgerna och nog några till. Färg kan man aldrig få för mycket av, i alla fall inte enligt vår Alex.

Och snart, mycket snart ska jag få träffa mina favoritkillar i London. På tisdag åker jag, räknar timmarna dit. Det blir inte så lång tid där denna gången, åker hem igen på lördag. Men det kanske är bäst att inte ta i alltför mycket, hellre kvalitet än kvantitet heter det ju och det ligger väl något i det.

Now Alex's rainbow sweater is finished! Hope it has shrunk enough in the wash, would be nice if he could use it immediately. It's now he likes rainbows, who knows what has happed with the taste in six months time?

A lot of yarn was over in different colours, so now I'll just check the size of this one and then start with a plain striped sweater in those colours and probably some more. You can never get too much colours, at least not according to our Alex.

And soon, very soon I'll go to see my favourite guys in London. I’m going at Tuesday and am counting the hour. It will not be for a long time, I’m going back home again on Saturday. But perhaps it is best not to take too much, rather quality than quantity they say, and it is something from it.

Tänkte jag skulle ha en liten behändig och icke tankekrävande resestickning med mej, och fastnade för ett par sockar i Novitas 7-Bröder till Karin. Men det vore rätt käckt att ha den påbörjad, upplagd och kanske några varv gjorda, så jag inte behöver räkna och pilla med de första lite tetiga varven. Tänkte jag, alltså, i förgår kväll. Men så var det något intressant på tv som inte passade ihop med någon av de andra stickningarna jag har på gång. Så jag fortsatte och plötsligt var det inte stort mer än tån kvar. Den gjorde jag färdigt i går kväll, ingen idé att ha en nästan färdig socka på stickorna. Men i kväll ska jag lägga och sticka några få varv på den andra, så jag har något att göra under resan.


I thought I should have a small, convenient travel knitting with me that not asked for any harder brain works, and decided that a pair of socks for Karin would be perfect. But it would be nice to have it started, casted on and perhaps made a few rounds, so I not had to count and fiddle with the first bit of it on the plane. That was at least the plan and so I did the day before yesterday. But it was something interesting on television that did not suit any of the other knittings I have on the needles. So I went on and suddenly it was not much more than the toe remained! So I finished it yesterday, no point having an almost finished sock on the needles. But tonight I'll cast on and knit a few rounds of the second one, so I have something to do during the trip.

onsdag 25 maj 2011

Svårhanterligt / Hard to handleJust nu håller jag på med en poncho – tänka sej :-) ! – till Poppy. Samma gamla grundmönster som jag använt till alla de tidigare och dessutom samma garn, som visat sej väldigt populärt i sammanhanget. Det är Järbos Tropik, en blandning av bambu, bomull och akryl. Det är ett riktigt sommargarn, lätt och mjukt och luftigt. Men lite halt är det att jobba med, det kommer man inte ifrån, även om det inte varit något egentligt problem. Inte förrän nu. För se den här ponchon hade jag tänkt skoja till lite grand och göra ett tvåfärgat mönster runt nederdelen och det visade sej mindre kul i det här garnet. Kära nån vad det glider runt och lever sitt eget liv! Det är fullständigt omöjligt att spänna garnet jämt på baksidan, plötsligt är det centimeterlånga öglor som bara har uppstått, eller så har det dragit ihop sej motsvarande grad. Fast vanligast är, hur jag än försöker hålla igen, att garnet glider iväg och bildar detta oönskade överflöd på baksidan. Märkligt fenomen. Men nu har jag lärt mej att det inte är någon bra idé att använda silkiga, hala garner när man ska göra tvåfärgade mönster. Apropå det, på engelska heter det Stranded knitting för den här typen av mönster, men vad heter det på svenska??? Tvåfärgat mönster låter så klumpigt, visst måste det finnas något bättre ord?

Och så måste jag bara tala om att jag nu är pigg och glad och syresatt igen. Var på sjukhuset i går och kollade syresättningen av lungorna, som var så katastrofalt dålig för en vecka sen. Och se vad total vila kan åstadkomma, nu är jag på banan igen och behöver inte syrgas! Det var förmodligen fråga om utmattning, hade väl hållit på i lite för hög takt lite för länge. Men nu tar jag det så lugnt, så lugnt, och laddar upp inför nästa veckas färd till London!

Right now I'm working with a poncho – imagine! - for Poppy. Same old basic pattern that I used so many times now and also the same yarn that has turned out very well in this context. It is Järbo’s Tropik, a blend of bamboo, cotton and acrylic. It is a real summer yarn, light and soft and fluffy. But it is a bit slippery to work with, even if it not has been any real problems. Not until now. To cheer this poncho up, I intended to make a stranded pattern around the bottom and it turned out less fun in this yarn. Oh dear what it’s sliding around and live it own lives! It is absolutely impossible to tighten the yarn evenly on the back, suddenly its centimetres long loops that just occurred, or so it has pulled together accordingly. Though mostly, how hard I try to hold back, the yarn is slipping away and produces this unwanted abundance on the back. Strange phenomenon. But now I've learned that it is not a good idea to use silky, slippery yarn for stranded pattern.


And I just have to tell you that I now am happy and oxygenated again. I was at the hospital yesterday and had new tests of the oxygenation of the lungs, which was so disastrously bad a week ago. And see what a lot of rest can do, now I'm back on track and do not need oxygen! I was probably just exhausted, it had probably been a bit too much for a bit too long lately. But now I take it so calmly, so calmly, and geared up for next week's trip to London!

torsdag 19 maj 2011

Äntligen, igen! / At last, again!

Äntligen, äntligen ska jag uppdatera den här stackars sidan igen. Det är fruktansvärt längesen! Men så har jag varit upptagen med annat. Var hela förra veckan i Stockholm hos våra guldklimpar Poppy och Eddie. Vädret var på det hela taget jättebra, så vi tillbringade mycket tid ute.

At last I’ll update this poor blog again. It is a terribly long time ago since last time! But I've been busy with other things. The last week I’ve been in Stockholm with our gold nuggets Poppy and Eddie. The weather was on the whole very good, so we spent much time outdoors.


Populärast alla kategorier var lekplatser med gungor och rutschbanor. Sådana kan man aldrig få för mycket av!

The most popular activities were playgrounds with swings and slides. You can never have too much of them!

Stickningen har kommit lite i kläm den här tiden, inte tu tal om saken. Men på tåget upp hann jag med lite grann på en klänning till Poppy. Det är i och för sig den som är minst angelägen för tillfället, men mest lämplig som resestickning.

The knitting has been a bit behind during this time, no doubt about it. But on the train up there I spend the time with a dress for Poppy. It is the least anxious project for the moment, but was most suitable for travel knitting.
Ponchon hade gått an också, men ville mäta den jag gjort till kompisen Betty först, trodde den skulle vara lite för stor. Men det var den inte, så när väl provningen var avklarade satte jag igång med den.

The poncho had been ok as travel knitting as well, but I wanted to measure the one I had made for Poppy’s friend Betty first, thought it would be a bit too big. But it was not, so once it was tried on I started with it. It’s much more anxious than the dress for the moment.

Jan kom upp till helgen för att vara med att leka ett litet slag, sen åkte vi hem tillsammans i söndags. Men tänk, då var jag så trött att jag just inte stickade någonting! Inte kul, har förmodligen tagit i lite för mycket. Och det har jag fått sota för sen dess, har svårt att syresätta lungorna och nu hotar doktorn med att jag kanske måste börja med syrgas i tub om det inte rätar upp sej inom en vecka. Ärligt talat, ren katastrof!!! Jag har ju tänkt åka till London den 31 maj! Ja, ja, det är bara till att försöka vila ikapp och hoppas på det bästa.

Jan came up to the weekend to play a while, too, then we went home together on Sunday. But then I was so tired that I didn’t knit anything! Not fun, have probably been a bit too active lately. And I have to pay for it now, I have difficulties to oxygenate the lungs and now the doctor is threatening with that I might have to start with oxygen in tubes unless it doesn’t straightens up within a week. Honestly, pure disaster! I'm planning to go to London the 31 May! Well, well, it's just to try to rest and hope for the best.

Väl hemma har det blivit lite mer blandad stickning. Alex' regnbågströja får sej en duvning nu och då, har nu bara ärmarna och halsringningen kvar.

Back home again it has been a bit more mixed knitting. Alex rainbow sweater is growing and now it’s just the sleeves and neckline left.

Och så har vi nu fått tillåtelse att visa teststickningen Françoise som Marjorie Dussaud designar. Det var ursprungligen tänkt att den skulle vara med i Knitty framigenom, men det blev inte så, så nu ska hon publicera det på annat sätt och under mindre hemlighetsfulla omständigheter. Det är en kortärmad jumper eller tunn kofta eller hur man nu vill ha den. Originalet har bara fyra knappar ner till under bysten ungefär, men jag ska göra knäppning hela vägen ner, för jag vill kunna använda den utan något under. Garnet jag använder är Marks & Kattens Linen, och det är första gången jag stickar i det. Inte helt angenämt, om jag ska vara ärlig, det är som att sticka med ståltråd. Förhoppningsvis blir det mjukare och följsammare efter tvätt.

And so we have now been given permission to show the so far secret test knitting Francoise, designed by Marjorie Dussaud. It was originally thought that it would be in Knitty next autumn or so, but it did not happen, so now she will publish it in other ways and less mysterious circumstances. It is a short-sleeved pullover or light jacket or however you want to call it. The original has only four buttons down to below the bust, but I will button it all the way down, because I want to use it without anything underneath. The yarn I use is Marks & Kattens Linen, and it is the first time I use it. Not entirely pleasant, if I shall be honest, it's like to knit with wire. Hopefully it will be softer and smoother after washing.

fredag 6 maj 2011

Liten uppdatering / A tiny update
Det är allt rysligt länge sen jag hade något kul stickeri att visa upp. Jag stickar och stickar, men det blir liksom inget av det, känns det som.

Men ponchon till Poppys kompis Betty är i alla fall klar. Den är väldigt stor, undrar hur stor Betty är? Nu ska jag sätta igång med varsin till Poppy och Tristan, men Poppy ska få prova den här först, jag kanske ska göra hennes lite mindre. Våran ståtliga Tristan kan nog däremot bära upp den här storleken. Men sen blir det inga fler ponchos på ett gott slag, det blir lite tradigt att göra samma sak om och om igen. Det går ju inte att göra dem på så väldigt olika sätt.

På måndag efter veckans provtagning ska jag ta tåget upp till Stockholm och hälsa på våran Poppy och Eddie! Ska stanna där hela veckan, och till helgen kommer Jan upp, så vi sen tar sällskap hem på söndagen. Det ska bli så himla kul att tillbringa en hel vecka tillsammans med dem!

It's a terribly long time since I had something knitted to show. I knit and knit, but it feels like nothing comes out of it.

But the poncho to Poppy's friend Betty is at least finished. It is very big, wonder how big Betty is? Now I will start with one each for Poppy and Tristan, but Poppy have to try this one on first, maybe I should make her a bit smaller. Our handsome Tristan could probably fill it out, He is a bit bigger. But then there will be no more ponchos for quite a while, it is a bit boring doing the same thing over and over again. It's impossible to make them in that very different ways.

On Monday after this week's sampling, I will take the train up to Stockholm and visit our Poppy and Eddie! Will stay there all week, and for the weekend Jan will come and then we’ll go back home on Sunday. It will be so much fun to spend a whole week with them!Det som den sista tiden uppehållit mej på stickfronten är framför allt regnbågströjan till Alex. Hoppas jag inte klantar till det med storleken eller modellen, för mönstringen är jag väldigt nöjd med! Har nu kommit upp till ärmhålet, alltså ungefär två tredjedelar. Ärmarna tror jag att jag ska göra helt svarta, utan några som helst krusiduller, men ibland får jag för mej att det skulle vara trevligt med lite färg där också. Men jag vet inte riktigt hur, bara några ränder längst ner eller något mönster som går igen över hela ärmen? Ja, det är ett slag tills jag behöver bestämma mej. Fast på något sätt tilltalar den helsvarta varianten mej mest, undrar vad våran Alex skulle tycka? Fast det vet jag nog egentligen, i hans tycke kan det aldrig bli för mycket färg. Men jag har faktiskt tänkt använda alla de här rätt omfattande resterna, kompletterat med ytterligare några färger, till en vanligt randig tröja till honom sen. Där ska han förhoppningsvis få sitt lystmäte stillat!

I’m on my way with the rainbow sweater for Alex. Hope I not will mess it up with the size or model, because I’m very satisfied with the rainbow itself! I have now come to the armholes, which is about two-thirds. I think I will do the sleeves in all black, with no frills, but sometimes I think it would be nice with some colour there as well. But I do not really know how, just a few stripes at the bottom or any pattern that is repeated all over them? Well, it is a while until I need to decide. I prefer the all-black version myself, but wondering what our Alex would think? But seriously I know, in his opinion it can never be too much colours. But I was actually thinking of using all the leftovers, supplemented by some additional colours, a knit a plain striped sweater for him after this one. There he will hopefully get his fill!

Därutöver håller jag på med en teststickning som tar sin tid, inte minst för att jag var tvungen att repa upp ett par dagars arbete på grund av min egen klantighet. Det är en damtopp – till mej själv! – som stickas uppifrån och ner. Arbetet växte därför ganska rejält och halvvägs ner utefter raglanökningen tyckte jag att jag behövde byta till en längre sticka. Storlek 3 mm, inga konstigheter. Den första jag använde var en med fast kabel från Knit Pro, men nu skulle jag byta till en med lös kabel, tipparna storlek 3 mm. Inget konstigt, satte fart igen och när jag så hade stickat färdigt oket tänkte jag med att prova hela härligheten, det är ju en av fördelarna med den här typen av modell. Men det var ingen rolig syn när den kom på, den var definitivt för stor. Ja, ja, allt jag gör blir ju per automatik för stort, men ändå … kollade masktätheten, alldeles åt skogen. Men jag hade ju kollat den tidigare, eller? Jo men visst, högre upp stämde det. Det var vid stickbytet som det gick fel! Kollade storleken på stickorna igen, och kom då på att den första stickan hade lite luft runt sej i hålet på mätstickan, medan den andra var ganska trög att få in. Inte konstigt trög, men dock inte med samma luft som runt den första. Och den första var inte så liten att den gick att få in i hålet för 2,75 mm. Men denna pyttebagatell på trehundra maskor, det gör en märkbar skillnad! Och det som gör mej allra mest förundrad är att båda stickorna kommer från Knit Pro!In addition, I’m doing a test knit that takes its time, not least because I had to rip up a couple of days of work because of my own clumsiness. It is a women’s top - for myself! - to knit top down. The rows get longer and longer and therefore, just about halfway down along the raglan increasing, I felt that I needed to change to a longer needle. Size 3 mm, no question about that. The first one I used was a fixed-cabled Knit Pro, but now I would switch to one with a loose cable, and the tips size 3 mm. Nothing strange, went on knitting again and when I had finished the yoke, I thought I should try the whole thing on, it's one of the advantages of this type of model. But it was not a nice sight when it came on, it was definitely too big. Yes, yes, everything I do is of course automatically too big, but still ... I checked the gauge and it was definitely not what I had on the swatch. But I had checked it earlier, right? Then I realized that it was when I changed the needle that it went wrong! Checked the size of the needles again, and then found out that the first needle had some air around it in the hole on the – what on earth is the English word for the thing that you check the needle size??? - while the other was rather hard to get in. But the first was not so small that it was possible to get into the hole of 2.75 mm. But this tiny trifle spread out of three hundred stitches, it makes a noticeable difference! What makes me most surprised is that both the two needles are from Knit Pro!

måndag 2 maj 2011

Vårhelg / Spring week end
En så ljuvlig helg det har varit. Solen sken, temperaturen låg nära de 20 och vi hade finaste besöket!

Poppy, Eddie och gamlingarna var här från fredag kväll till söndag förmiddag och tänk så mycket man faktiskt kan hinna med om man lägger manken till!Such a lovely weekend it has been. The sun was shining, the temperature was almost 20o C and we had the nicest of visitors!

Poppy, Eddie and their old people were here from Friday evening to Sunday morning and it’s unbelievable how much you can actually keep up with if you put the foot forward!Först en lugn start med promenad via fågeldammen innan vi är framme vid lekparken och det äntligen börjar hända lite grejer. Och vad kan väl vara trevligare än att sitta och gunga, högt upp i det blå?


First, a calm start to walk through the bird pond before we arrive to the playground and it’s eventually started to happen some cool things. And what could be nicer than swinging, high up in the sky?
Vi vandrar vidare och tänka sej, som av en slump råkar vi hamna vid en rutschbana, alldeles lagom stor att själv klättar upp och åka ner ifrån!


We walk further and by a chance we happen to end up at a slide, in just the right size to climb up and go down from by oneself!

Och så just innan den sista orken är borta, en hoppborg! Lite trötta är vi som sagt, men det är inte dumt att sitta och hoppa heller!

And so just before the last strength is gone, a bouncy castle! We are a little tired in our legs by now, but it is not that silly to sit and jump either!
Vad som nu behövs är lite ny energi, kanske rent av en fika i det härliga solskenet?

What is needed now is some new energy, perhaps a lunch in the glorious sunshine?


På det hela taget en alldeles utmärkt vårlördag!

På söndagen åkte de som sagt hem igen, men nu dröjer det inte länge tills vi ses nästa gång. Redan nästa måndag åker jag upp till Stockholm med tåget, så kommer Jan upp till helgen och så åker vi hem tillsammans nästa söndag. Det ska bli väldigt kul att tillbringa så lång tid i ett sträck med våra favoritstockholmare, så länge har det aldrig blivit förr.

Overall, an excellent spring Saturday!

On Sunday they went back home, but now it will not be long until we meet again. The very next Monday I'm off to Stockholm by train, and then Jan will go there next weekend and then we will go home together next Sunday. It will be great to spend that long time in one stretch with our favourite Stockholmers, it has never been that long before.


Ett mindre välkommet besök har vi också haft i helgen. Ett duvpar gav sej den på att de hittat den optimala byggplatsen på en hylla på vår balkong. Men vi vill inte ha några inneboende där, så vi hade fullt upp med att jaga bort dem och plocka bort pinnarna de så träget kom med. Visst kände man sej lite elak, men med tanke på balkongens storlek tror jag inte det hade funnits plats för både oss och en duvfamilj. Och det är faktiskt vi som betalar för den! Men det där med att bara schasa var inte till mycket hjälp, de var tillbaka så snart vi vände ryggen till. CD-skivor har man ju hört ska vara effektiva bortskrämmare, men icke i detta fallet. Så hittade Jan den optimala fågelskrämman, en gul-rosa nalle, av utseendet att döma troligtvis vunnen i någon tombola, och se det gjorde susen! Något så hemskt ville duvorna inte dela boplats med!


We also had less welcome visitors this weekend. A pair of pigeons decided that they have found the ideal building site on a shelf on our balcony. But we don’t want any inherent there, so we were busy trying to chase them away and pick off the pins they so diligently came with. Sure it felt a bit nasty, but with the size of the balcony I don’t think there had been room for both us and a pigeon family. And in fact it is we who pay for it! But just to try to chase them away didn’t help, they were back as soon as we left. CDs has been said to been to be effective as deterrent, but not in this case. So Jan found the optimal scarecrow, a yellow-pink teddy bear, that appearance have been won in a raffle, and that was what needed! Something that horrible didn’t the pigeons want to share habitat with!

måndag 25 april 2011

På gång / On its way
Nu har Tristans grodtröja varit klar ett slag men det drog ut på tiden med tvättningen. Ja, så pass att den ännu inte är riktigt torr, därför de något flammiga färgerna. Nu ska det bli spännande att se om den passar eller om den behöver ligga till sej ett slag. Lite stor ser den allt ut, men våran Tristan är inte någon liten späd planta heller. Förhoppningsvis ska de kunna hoppa runt tillsammans hela våren och sommaren, när det är lite svalt. Och det brukar det ju trots allt vara med jämna mellanrum, även om det den här sista veckan varit ren högsommarvärme.

Vart tog våren vägen, förresten? Först vinter, så smälte snön rätt snabbt även om det fortfarande var ruggigt och så inom loppet av en vecka har allt slagit ut och i panik fick sommarjackor och skor letas fram!

Now Tristan’s Frog Sweater has been finished for a while but it took its time to get washed. Yes, so long that it still not is quite dry, it’s because of that it’s slightly mottled colours. Now it will be interesting to see if it fits or if it needs to wait for a while. It looks a bit large, but our Tristan is not a small tender plant, either. Hopefully they can jump around together the whole spring and summer, when is a bit cool. And it usually is, after all, at regular intervals, although this last week has been pure summer heat.

Where did the spring goes, anyway? First winter, then the snow melted quite quickly even though it was chilly and so within a week, all in bloom and the summer jackets and shoes had to be found in panic!
Alex’ regnbågströja har nu också kommit igång. Jag gör fram- och bakstycke samtidigt, så det bara blir en sida att sy ihop, måste ju tyvärr sticka fram och tillbaka på grund av intarsiamönstret, men så här slipper jag i alla fall det tråkiga med att börja om på bakstycket och dessutom får jag ju ärmhålen på samma höjd. Förhoppningsvis kommer bågen att sluta nånstans i närheten av axeln, har räknat och räknat på varv kontra förskjutna maskor så till slut var jag alldeles förvirrad och satte igång på vinst och förlust. Nu blir det som det blir. Men en väldig massa garn i ”regnbågsfärgerna” blir det över, så sen tänker jag – tror jag nu i alla fall! – göra en vanligt randig tröja av dem. Det bör det räcka till, eventuellt plocka in ytterligare någon färg om det verkar lite för lite. På bilden ser man just inte någon skillnad mellan det blå och det gröna, men i verkligheten syns det faktiskt. Förhoppningsvis ska jag få till en bättre bild när den väl är färdig.

Alex' Rainbow Sweater has now also been started. I do the front and the back in one piece, so it just becomes one side to sew later. Unfortunately I have to knit back and forth because of the intarsia pattern, but in this way I don’t have to start all over again with the back and also I get the armholes at the same point. Hopefully the rainbow will come to the end somewhere near the shoulder. I have counted and counted rows contra how often the stitches has to move to get a proper line of the bow, so finally I was so confused so I just started, it may make or break. But a lot of yarns in "rainbow colours" will be left, so then I think – right now at least! - make a plain striped sweater of them. There should be enough, may be I have to add some more colour if it looks necessary. The picture doesn’t show any difference between the blue and the green, but in reality it is actually visible. Hopefully I'll get a better picture once it is completed.


Utöver dessa två projekt håller jag nu också på med en poncho till Poppys kompis Betty. Den stickas på rundsticka, naturligtvis, och den är nu så liten att det är omöjligt att få någon vetting bild av den. Byta till så stor att jag kunde bre ut den ordentligt hade jag ingen lust till, så valet står mellan att visa en hopplös bild, där maskorna på oket dessutom ser väldigt konstiga ut, eller ingen alls. Men varför tveka att visa en dålig bild just nu? Det har ju aldrig hindrat mej förr, precis.

Om nu någon tycker sej känna igen den här sen tidigare så ligger det nog en hel del i det. Två stycken, faktiskt. Förra sommaren gjorde jag nämligen en exakt likadan till Poppy, och sen ytterligare en i ett kinesiskt garn jag fick för ändamålet, i exakt samma färger, så den här blir den tredje. Ja, det är alltså inte jag som har dålig fantasi, det är uttalat önskemål om att den ska vara likadan som Poppys. Sen ska jag göra varsin till Poppy och Tristan, men de ska definitivt inte vara i den här färgställningen!
In addition to these two projects, I am now also working on a poncho for Poppy's friend Betty. It’s knitted on a circular needle of course, and that is now so small that it is impossible to get a proper picture of it. Switching to so much longer that I could spread it out properly didn’t sounds tempting, so I had to choose between viewing a hopeless picture (the stitches on the yoke also looks very odd) or none at all. But why the hesitation to show a bad picture right now? It has never stopped me before, has it?

If anyone thinks she recognize this from earlier, it probably is so. May be even twice, actually. Last summer I did an exactly identical to Poppy, and then another one in a Chinese yarn I got for that purpose, in the exact same colours, so this will be the third. Yes, it is not I who have a poor imagination, it is an expressed wish that it should be just as Poppy's. When this is finished I will do one each for Poppy and Tristan, but they will definitely not be in this colours!

måndag 18 april 2011

Vårkänslor / Spring feelings

Är det våren som är på väg hit också? Solen skiner och vinterjackan kändes faktiskt i varmaste laget när jag var ute tidigare idag. Ack, om det vore så väl, de kala trädgrenarna ser bara mer och mer deprimerande ut, hoppas innerligt att det snart blir lite grönt.

Is it possible that it is the spring that is on its way here, too? The sun is shining and the winter jacket actually felt a bit too warm when I was out earlier today. Ah, if it were, the bare tree branches look more and more depressing, I really hope that it soon will be some green.


Annat var det i London, kära hjärtanes det var rena sommaren. Kanske inte vädermässigt, lite snålblåst och endast enstaka skymtar av solen, men så grönt det var! Träden och buskarna var utslagna, inte bara lite musöron utan helt och hållet fullt utslagna, körsbärsträd och magnolior och jag vet inte vad blommade som besatta, en del i det närmaste överblommade redan. Gräset växte så det knakade och tusenskönor och maskrosor lyste överallt och tog över efter de överblommade påskliljorna. Att det kan skilja så mycket på så förhållandevis kort avstånd, jag slutar aldrig att förundras.


It was really different in London, oh dear, it was pure summer. May be not the weather itself, a little biting wind and only occasional glimpses of sun, but how green it was! The trees and bushes were excluded, not just small sights of coming leaves but entirely fully excluded, cherry trees and magnolias, and I do not know what bloomed as obsessed, same of them almost done already. The grass grew so fast and daisies and dandelions shone everywhere, taking over from the daffodils that were on the very end of its blooming. I never cease to marvel that it may differ so much in such a relatively short distance.


Jo, alltså har vi nu kommit hem efter en underbar vecka med två av våra favoriter. Mycket har vi hunnit med, lekparken är alltid kul och allra roligast är den stora gungan där man kan vara många.

Well then, we have now come home after a wonderful week with two of our favourites. We have had time to do so much, the playground is always fun and the most fun is the big swing where you can have company.

En tur med buss till en leksaksaffär hann vi också med, hade skickingabud till Poppy. Hon hade inte lyckats få tag på Makka Pakka i nån enda affär, trots att hon letat systematiskt.

A trip by bus to a toy store was another thing we had to do, we had a commission from Poppy. She had not managed to get hold of Makka Pakka in any shop, even though she looked systematically.


Men med hjälp av Alex och Tristan lyckades jag hitta både Makka Pakka och Upsy Daisy!

But with the help of Alex and Tristan, I managed to find both Makka Pakka and Upsy Daisy!

Fast det var ett slit, vi var bara tvungna att ta en rejäl fika efteråt.

Though it was a hard, we just had to go to a coffee shop for a smoothie and a cookie afterwards.

Men man kan ju inte vara ute och fara runt hela tiden, ibland är det rätt skönt att bara vara hemma och leka.

Full rulle var det med andra ord från tidig morgon till kväll, och när godnattsagan (nåja, sagorna) var lästa var det inte mycket liv kvar i gamla mormor. Hade faktiskt en stickning med mej, tänkte göra en poncho till, de från i fjol börjar ju bli lite små. Men i min tanklösa enfaldighet tänkte jag fel – kanske rent av inte tänkte alls? – så för att uttrycka det milt blev den lite annorlunda. Med andra ord ska den repas upp. Inget jag sörjer för, hade i alla fall något i händerna en liten stund om kvällarna och det var ju huvudsaken.

Men nu är jag åter igång med Tristans grodtröja. En ärm kvar, sen är den klar. Stickar den i Drops Muskat, och det är inte roligt. Det är helt gräsligt vad det snor sej och det är särskilt irriterande på ärmarna där det ska vara randat. Det tar minst dubbelt så lång tid att sno upp garnet mellan varven som det tar att sticka dem! Men som sagt, det närmar sej slutet.
But you can not be outdoors and go around all the time, sometimes it's great to just stay home and play.

We had really plenty to do, from early morning to late evening, and when bedtime story (well, stories) was read, it was not much life left in old grandmother. Actually I had a knitting with me, thought about making a poncho, those from last year starts getting a little small. But in my thoughtless simple-mindedness, I thought wrong - perhaps not thinking at all? - so to say the least it became a bit different. In other words, it will be frogged. Nothing I grieve for, had at least something in my hands in the evenings and that was the main thing.

But now I'm back to Tristan frog sweater. Just one sleeve to go, then it is ready. I’m making it in Drops Muskat, and it's not funny. It is absolutely horrible how it is twisted around and it is especially annoying on the sleeves where it is striped. It takes at least twice as long to untwist the yarn between the rounds as it takes to knit them! However, now I can see the end of it at least.

lördag 9 april 2011

London, here we comes!

Äntligen lördag, och i morgon ska vi åka till London!!! Hurra, snart ska jag få krama om mina favoritkillar där! Har packat det mesta, och en och annan liten rolig leksak har det nog lyckats smyga sej med. För se, packa upp resväskor, det är det roligaste som finns det!

Men lite problem har jag inför stundande resa, har absolut ingenting som egentligen passar till resestickning. Tristans grodtröja är det bara ärmarna kvar på, men de ska vara randiga och jag är inte heltänd på att ha två nystan på gång samtidigt vare sig i gaten eller på planet. Så har jag faktiskt äntligen, efter mycket lång tid av snack och löften, kommit igång med en liten poncho till Poppys kompis Betty. Men den ska också vara randig. Kanske rent av skulle ta och plocka fram ett nysta sockgarn och sätta igång med en alldeles vanlig socka utan någon som helst tankemöda. Tror nog det får bli så, så kan jag ha något av de andra som kvällsstickning när vi väl är på plats. Under förutsättning att det blir någon kvällsstickning förståss. Är inte helt säker på det, tror nog att jag kommer att vara den som stupar först om kvällarna. Ser för mej godnattsagan med Alex, uppkrupen i hans säng. Så är sagan (sagorna!) slutlästa, hjälten somnat, ska bara vila ett ögonblick till innan jag går ner till de andra … Ja, så går timmarna, ingen vill ju störa en gammal sliten lekkompis, jag har varit med om det förr.

At last Saturday and tomorrow we will go to London! Hurrah, soon I'll be hugging my favorite guys! I think I have packed just about everything and the occasional one or two toys have managed to sneak down there, too. Because you see, unpack suitcases, it is the most fun things there are!

But a little problem has been upcoming, I have absolutely nothing that really fits as travel knitting. I ‘m working on Tristan’s frog sweater, where only the sleeves are left, but they should be striped and I'm not that keen on having two balls of yarn on the needles at the same time, either in the gate or on the plane. And then I actually at last, after a very long time of talk and promises, have getting started with a small poncho for Poppy's friend Betty. But it should also be striped and therefore have the same problems. Perhaps I will pick up a ball of sock yarn and get started with a very ordinary pair of socks. I think it may be so, and then I can have any of the others as evening knitting when we are in place. Provided that there will be any evening knitting, of course. I’m not too sure about it, think I will be the one who is down first in the evenings. I can imagine the bedtime story with Alex, curled up in his bed. So eventually the story (stories!) are finished, the hero had fallen asleep, and I will just rest for one more moment before I go down to the other ... The hours passes, no one want to disturb an old worn out playmate, I've been through it before!


Men se här vad jag lyckades få iväg med posten i går! Fick klar overallen till Eddie och dessutom en liten mössa. Men hur stor är en liten tvåmånaders kille om huvudet? Detta är storlek 1-3 månader, borde med andra ord sitta som hand i handske, men det ser ryligt liten ut. Ja, ja, inget att göra åt nu. Färgen på bilden är till och med värre än i verkligheten, här ser den bara smutsgrå ut, i verkligheten är den i alla fall lite mer åt grönt till.

But look what I managed to get away with the post yesterday! I finished the overall to Eddie and also a small cap. But how big is a two-month old guy’s head? This is size 1-3 months, ought to fit, but it looks very small. Well, well, nothing to do about it now. The color of the picture is even worse than in reality, this looks just dirty gray, in reality it's at least a bit more green.

Och så har nu mönstret på flickkoftan Buttons and Bows släppt. Teststickade den för ett par månader sen åt Cutie Pie Designs och nu har jag fått klartecken att visa den. Även här är färgen helt fel, den är lejongul med bruna kanter, inte illorange med svarta kanter som det ser ut. Den är lite i största laget än, och dessutom väldigt tjock – Svarta Fårets Raggsocksgarn – men kan kanske komma till användning framåt hösten.

And now the pattern of the girl's cardigan Buttons and Bows has been released. I test knitted it a couple of months ago for Cutie Pie Designs and now it’s ready to be shown. Although this is colours is quite far from reality, too, it is actually lion yellow with brown edges, not sharp orange with black edges as it looks. It is a bit on the generous side yet, and also very thick – Svarta Fårets Raggsocksgarn - but may be used at the autumn.


Nu ska jag sätta mej och tänka till, så jag inte glömt packa något jätteviktigt. Lokstallarna är med, trä-på-ring-på-ring-clownen är med, tågen, bilarna, blåbärssylten, en rejäl bit svensk ost … Kamera, pass, biljett, tandborstar – inklusive Alex’ speciella som passar till mormors och morfars roliga elektriska – till och med lite kläder för ordningens skull. Kan inte komma på något mer, då kan jag sätta med stickningen en stund.
Now I’ll sit down and think, so I do not forget to pack something really important. The train garages is in, the wooden-ring-on-ring-clown is there, trains, cars, blueberry jam, a huge piece of Swedish cheese ... Camera, passports, tickets, toothbrushes - including Alex's special one that fits to grandmother and grandfather's funny electric one - and even some clothes for the record. Can not think of anything else, so I suppose I can sit down with the knitting for a while now.