MINA FAVORITER ALLA KATEGORIER!

M I N A F A V O R I T E R A L L A K A T E G O R I E R! / M Y F A V O U R I T E S!

Mina Favoriter

Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers

torsdag 30 juli 2009

Tunisisk stickning / Tunisian knitting


Rätan / Right side


Avigsidan / The wrong side


Tunisisk virkning är tydligen ett tämligen välkänt begrepp, även om jag som är icke virkande inte stött på det. Men tunisisk stickning är däremot betydligt mer okänt även om det varit publicerat i ett sticklexicon som heter Treasury of Knitting Patterns en gång i tiden. Om det har något med Tunisien att göra har jag inte en aning om, kanske det bara påminner om tunisisk virkning till utseendet? Resultatet är nämligen mer virk- än sticklikt.

Hur som haver så har nu Jessica Meredith använt denna teknik i en liten babykofta, och håller nu på att få den teststickad av en grupp i Free Pattern Testers på Ravelry. Det är inte svårt på något sätt när man väl kommit på det, men resan dit var lång och krokig vill jag lova. Diskussionerna har varit många och långa om hur det ska förklaras för att bli som det är tänkt. Den största anledningen till förvirringen är nog att den ursprungliga förklaringen var tänkt för dem som stickar på s k engelskt sätt och inte som på kontinentalt sätt – ja, eller om det var tvärt om, är det inte kontinentalt vi gör här uppe i kalla Norden? Hur som helst var det helförvirrat ett slag, men nu har nog de flesta fått kläm på det. Jag kom på det på tredje försöket, tyvärr syntes det inte förrän man kommit en bit.

Som sagt, inte komplicerat alls. På första aviga varvet lägger man garnet nerifrån och upp över höger sticka, lyfter nästa maska som om man ska sticka än rät maska, lägger garnet om stickan igen, lyfter osv. Sen på nästa – räta – varv stickar man i bakre maskbågarna ihop dem två och två. Hur komplicerat kan det vara? Jo, hur komplicerat som helst, tydligen, innan pengen ramlar ner. Men resultatet ser ut att bli kul och lite annorlunda, väldigt tätt och stadigt och ändå töjbart.


Tunisian crochet is apparently a fairly well-known concept, even if I as a non-crocheted not had heard about it. But Tunisian knitting is much more unknown, although it has been published in a knitting dictionary called Treasury of Knitting Patterns. I have no idea if it has something to do with Tunisia, maybe it just reminds of Tunisian crochet in appearance? The result is more crochet- than knit like.

Anyhow, now Jessica Meredith has used this technique for a small baby cardigan, and is now to get it test knitted by a group at Free Pattern Testers on Ravelry. It is not difficult in any way once you get it, but the journey there was long and winding, I can assure you. The discussions have been many and long about how it is explained to be as intended. The main reason for the confusion is probably that the original statement was meant for those who knit in the so-called English way and not the continental way - or is it vice versa, isn’t it continental we do up here in cold North? Anyway, it was very confusing in the beginning, but now has probably most of us been trapped in it. I figured it out on the third attempt, unfortunately it was hard to see before you had done a bit.

As I said, it’s not complicated at all, just yarn over and slipped stitches. On the first – wrong side - row you take the yarn from under the needle, up over the right needle and back again – just in the opposite way as a common yarn over - lift the next stitch knit wise, bring the yarn towards you under the needle and then back again over it, slip next stitch knit wise etc. Then on the next - right - row the stitches are knitted together two and two in the back loop. How complicated can it be? Well, quite complicated, apparently, before you get it. But the result seems to be fun and a bit different, very tight and yet elastic.

4 kommentarer:

Carina sa...

Tunisisk virkning brukar väl mest kallas krokning och det kanske du hört talas om.

Den där stickningen tror jag att jag måste testa snart. Ser ut som krokning tycker jag. Har aldrig själv krokat men mamma gjorde mössor till oss när vi var små. Blev väldigt vackra.

Michelle sa...

OH that looks very pretty...an interesting tecnique!

Zel, The Grimm Witch sa...

Love it! It looks like a very fluffy, squishy texture...seems perfect for a cozy child's sweater.

Jinann sa...

Tunisian Knitting? I'd never heard of it either. It looks pretty cool. I must put this on my list of things that I need to learn. Thanks so much for sharing!