MINA FAVORITER ALLA KATEGORIER!

M I N A F A V O R I T E R A L L A K A T E G O R I E R! / M Y F A V O U R I T E S!

Mina Favoriter

Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers

söndag 3 januari 2010

God fortsättning på det nya året! / Happy continuation of the New Year!

Det är lika spännande varje nyår. Vad månde komma ut av detta? Förra året var helt sanslöst för oss, två barnbarn kom, som vi inte hade en aning om vid förra nyårsskiftet. Det blir naturligtvis svårt att bräcka det, men mycket kul och intressant kommer vi säkert att få vara med om.

Året började bra, firade in det tillsammans med Ulf, Helene och våran bedårande lilla Poppy. Men rent fototekniskt kunde det inte ha börjat sämre. Tog massor med kort, och inte bara på Poppy utan även utefter vägen upp till Stockholm på de mest fantastiska vintervyer. Tittade och beundrade fotokonsten i displayen efterhand, men nu när jag skulle föra över alla bilder till datorn så var kameran tom! Helt och totalt tom! Vid något tillfälle visade i och för sej Ulf hur man skulle tömma kameran utan att behöva ta bilderna en och en, men om den verkligen tömdes då så är den känsligare än vad som är rimligt, eftersom han bara plockade fram själva funktionsnamnet. Men icke förty, inte en bild har vi på våran Poppy just nu. Ringde omedelbart till Ulf när detta uppdagades, dels för att beklaga mej men framför allt för att be att få några av hans bilder hitskickade. Usch, fy så vansinnigt irriterande! Om jag bara visste vad som hänt.

Men besöket i Stockholm var trots brist på bildbevis helt fantastiskt, och våran Poppy växer och är stora damen nu, en hel månad och vacker som en dag, naturligtvis. Men det var inte bara gullande och gosande hela tiden, en del stickat blev det också.

It is so exciting every New Year. What will come out of this? Last year was absolutely senseless for us, two grandchildren that we not had a clue about the last New Year's Eve. It is obviously difficult to beat that, but we hope for a lot of fun and interesting things.

The year began well, celebrating it together with Ulf, Helene, and our adorable little Poppy. But about the photo technically, it could not have started worst. Took a lot of photos, and not just of Poppy, but also along the way up to Stockholm at the most amazing winter views. Looked at and admired the photos at the display afterwards, but now that I should transfer all images to the computer, the camera was empty! Completely and totally empty! The only I can think of is, that Ulf showed how to empty the camera without having to delete the photos one by one, but if it really was emptied at that time, it is more sensitive than is reasonable, since he just picked up the function name. But, nevertheless, here we are without a single photo of our Poppy for the moment. I immediately called Ulf when this was revealed, to ask him to send some of his photos. So insanely annoying! If I only knew what happened.

But the visit to Stockholm was despite of lack of photos just fantastic, and our Poppy is growing and is a big girl now, a whole month old and beautiful as a day, of course. But it was not only cuddling all the time, it was some knitting, too.


Under själva bilresan gjorde jag färdig en axelvärmare eller minisjal eller hur man nu ska beteckna Vivacia som jag teststickat åt Marleen van der Vorst Eggermont . Mönstret är nu publicerat och därmed fritt fram att berätta om. En snabb och kul liten historia, ett nysta Araucania Ranco Solid gjorde jag åt med, fast Marleens ursprungsidén var att använda ett nysta Noro. Men man tager vad man haver, och Araucanian bara låg här och väntade på ett sånt här projekt.


During the car trip, I finished a shoulder warmers or wrap, or how to describe Vivacia that I test knit for Marleen van der Vorst Eggermont . The pattern is now released and free to talk about. A quick and fun story that I made of one skein Araucania Ranco Solid, though Marleens original idea was to use one skein Noro. But you take what you have, and the Araucania just laid here and waited for something like this project.


När den var klar satte jag igång med en liten kofta till Poppy i Drops nya Delight. Härliga färger, hoppas nu det håller fasonen, det känns lite löst och sladdrigt. Mönstret är Seamless Yoked Sweater. Tycker den blev riktigt fin och eftersom jag inte hann bli klar med den där utan tog hem den för färdigställande har jag kunna föreviga den på bild i alla fall. Det är mer än vad som skedde med Baby Surprise Jacket jag gjorde färdig precis innan vi åkte iväg. De bilderna, både för sej själv och på Poppy, försvann i ovan sagda fotomysterium. Usch, så arg jag blir!

When it was finished I get started with a little cardigan to Poppy with Drop’s new Delight. Lovely colours, I really hope it will keep the shape, it feels a bit loose and flimsy. The pattern is Seamless Yoked Sweater. I think it was really nice and because I did not have time to finish it there and took it home for completion, I could get a photo of it. It is more than what happened with the Baby Surprise Jacket I finished just before we went away. The photos, both by itself and on Poppy, disappeared in the above photo mystery. Ugh, I get so angry!


Ett par små tubsockar till Alex har också blivit färdiga, och ska skickas iväg idag. Något så på måfå har jag väl aldrig stickat, ren gissning från början till slut så nu väntar jag med spänning på att få veta om de passar, är för stora eller för små. Och inte minst, om de nu skulle råka gå att använda, hur den modellen fungerar jämfört med vanliga sockar. Jag tror i min enfald att den här tubvarianten skulle kunna vara väl så bra som de med häl, för jag har hittills aldrig sett ett par sockar på en livligt liten kille där hälen suttit där den ska mer än enstaka sekunder.

A pair of small tube socks to Alex has also been finished and will be sent off today. I don’t think I ever have made something so random, pure conjecture from beginning to end, so now I am waiting with bated breath to find out if they fit, are too large or too small. And not least, if they now happen to fit, how the model works compared to ordinary socks. I believe in my simplicity that this tube version could be as good as those with heels, because I have never seen a pair of socks on a lively little boy with the heel sitting there it is supposed to be more than single seconds.

1 kommentar:

Boel sa...

Tråkigt med alla bilderna! Vore kul om vi kunde ses och sticka lite någon gång när du är i Stockholm även om jag förstår att barbarn och barn tar upp mer än all din tid.

Boel