MINA FAVORITER ALLA KATEGORIER!

M I N A F A V O R I T E R A L L A K A T E G O R I E R! / M Y F A V O U R I T E S!

Mina Favoriter

Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers

onsdag 8 oktober 2008

Våran Alex har flyttat! / Our Alex has moved!

Jag är så glad och lycklig, våran Alex med mor och far har flyttat till ett större hus! Många turer har det varit för dem, men nu är de på plats och verkar nöjda, bortsett från några, förhoppningsvis inte alltför allvarliga överraskningar.

I'm so very happy, our Alex with mother and father has moved to a bigger house! It has been quite a lot of strange ways to get it that far, but now they are there and seems to be very happy about it, apart from some surprises, hopefully not too serious.

Inga kommentarer: