MINA FAVORITER ALLA KATEGORIER!

M I N A F A V O R I T E R A L L A K A T E G O R I E R! / M Y F A V O U R I T E S!

Mina Favoriter

Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers

fredag 17 april 2009

Ravelry

Ravelry kommer att bli min bleka död, kommer att jobba ihjäl mej, eller glömma att sova eller äta eller något annat hemskt. Men så roligt det är! Inte nog med att det visat sej ovärderligt att ha allt dokumenterat som jag gjort, vad gäller garn, stickor, mönster, tidsåtgång osv. Tänk sen alla mönster som finns att tillgå, bara att söka på något så pluppar det upp hundratals förslag. Sen så är det ju alla fantastiska projekt till beskådan, som andra gjort, med hänvisning i de flesta fall till var mönstret finns att hämta. Men nu har jag börjat rota runt bland grupperna som finns – och grupper finns det för alla smakriktningar och intresseområden. När jag av en slump råkade på en teststickargrupp var jag naturligtvis tvungen att gå med där. Sen hittade jag en till, med samma resultat. Det finns hur mycket kul som helst att teststicka, men jag ska vara ståndaktig som en tennsoldat och inte anmäla mej till mer än en i taget. Det vill ju till att klara av vad man lovar också, optimism i all ära men ibland krävs det trots allt lite realism också.

Och nu har jag hittat en grupp till, som bara verkar så kul: Random akt of Kindness! Det går ut på att man en gång i månaden kan lägga in en önskelista på vad man skulle vilja ha. Och ha vill man ju! Sen läser man igenom andras önskelistor, upptäcker förhoppningsvis att någon önskar sej något man själv kan tänkas avvara, skickar detta till vederbörande och får i sin tur om det vill sej väl något från sin egen önskelistad skickad till sej från någon annan. Jag fick för mej att det skulle vara väldigt kul med ett mönster på något främmande språk, alltså inte på svenska, danska, norska eller engelska. Det tog ca två timmar tills en vänlig själ erbjöd mej en bok på japanska! Och vem är väl jag att motstå ett sådant erbjudande? Dessutom erbjöd den vänliga människan mej lite garn också. Jag är så nyfiken, hoppas det kommer snart!

I min tur har jag nu skickat iväg ett par stickor som jag aldrig kommer att använda själv och i ett annat paket en bunt restgarner som någon annan desperat ville ha. Lysande, va?


Ravelry will be my pale dead, either I will knit till I drop, or forget to sleep or eat or something else awful. But how fun it is! It’s not just invaluable to have everything I have done documented, in terms of yarn, knitting needles, patterns, time, etc. Consider then all the patterns that are available just search for something and you get hundreds of proposals. Then there are all the wonderful projects to look at that others have done, with references in most cases to where to find the pattern.

But now I have begun to look around among all the groups - and there are plenty of groups for all tastes and interests. When I by a chance found a test-knitting group, I of course had to join it. Then I found another one, with the same results. Oh dear, so many fun projects there are. But I am going to be stout as a tin soldier and not notify me to more than one at a time. I have to be able to keep what I promise to do, optimism is all very well but sometimes a little bit of realism is necessary after all.

And now I have found a group that seems so fun: Random Act of Kindness! You can once a month write a wish list of what you would like to get. Then you will read through others' wish lists, and hopefully discover that someone wishes something you have and can spare. You send that to her and then may be and hopefully get something on your list from someone else. On my list I wrote I thought it would be very fun with a pattern in any foreign language, not in Swedish, Danish, Norwegian or English. Why? Why not??? My idea was to try to find out if it was possible to follow a pattern in French or German or something like that. It took about two hours until a kindly soul offered me a book in Japanese! And who is I to resist such an offer? Moreover, the friendly woman offered me some yarn, too. I am so curious, hope it will arrive soon!

In my turn, I have now sent a pair of needles that I never will use myself, and in another package a bunch of left over yarns that another lady was in desperate need of. Brilliant, isn’t it?

4 kommentarer:

Anonym sa...

I sure do know what you mean about Ravelry. A knitter/crocheter has to be firm with themselves by not spending all their waking hours on the thing *lol* I am on there ALL OF THE TIME..

Carina sa...

Vad månne du heta på Ravelry? Jag heter CRosshed. Ska kolla på din profil och den där gruppen. Låter kul i varje fall.

Lupie sa...

A giving group. What a great idea! I had a hard time sending things out so I don't think I could join this group.

Pat sa...

Trying an untranslated Japanese pattern sounds very adventurous- good for you!