MINA FAVORITER ALLA KATEGORIER!

M I N A F A V O R I T E R A L L A K A T E G O R I E R! / M Y F A V O U R I T E S!

Mina Favoriter

Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers

måndag 15 februari 2010

RavelympicNu har jag satt på en kofta på Traktorknapparna! Som vanligt är det en urusel bild, men vill det sig väl kanske jag kan åstadkomma något bättre när vi kommer till våra favoritkillar. Nu är det mindre än tre veckor dit! Åh, vad jag längtar …!

Now I have added a cardigan to the tractor buttons! As usual, it's a lousy picture, but maybe I can do something better when we get to our favourite guys. Now it's less than three weeks there! Oh, how I long ...!

Apropå favoritkillar så har jag sett ett sånt härligt mönster på en bomullströja – Jesse Polo - som jag bara inte kunde motstå till Alex. Det är faktiskt mitt ena Ravelympicprojekt i grenen Nordic Colorwork Combined. Men den blir det nog inga problem med att hinna få färdig, det går undan värre med Drops Paris. Just precis så diskret, sober och elegant i färgen som han föredrar!

Speaking of favourite guys, I've found a lovely pattern for a cotton jumper - Jesse Polo - I just could not resist it for Alex. It's actually one of my Ravelympic project in the event Nordic Combined Colour Work. It has turned out well so far and it goes fast with Drops Paris. Just as discrete and elegant in the colour as he prefers!Sen har jag dessutom anmält mej till Designer Pattern Skeleton med min tröja Loke. Har lagt ut mönstret till teststickning, och det är spännande värre! Har ju bara varit i andra änden av kedjan tidigare, nu ska jag plötsligt svara på Varför och Hur Då, istället för att vara den som ställer frågorna. Men jättekul är det, och det är helt förunderligt så mycket självklarheter man kan missa, bara för att man läser det man förväntar sig att läsa. Eftersom jag vet vad det ska stå, så är det naturligtvis det jag ser när jag läser igenom vad jag skrivit. Men det är inte lätt att skriva mönster, det är en sak som är säker. Att förklara tydligt, utan att brista ut i tusen ord, när man helst bara skulle vilja säga ”sådär, du vet, som man brukar, ungefär …” Och så ska det ju helst vara flera storlekar! I och för sig har jag väl alltid varit lite småförtjust i matte, men här vill det till att tänka till ordentligt, för att få med alla olika mått i de olika storlekarna. Fast i detta fall ska jag väl egentligen inte klaga, det var inte så farligt eftersom det är en uppifrån-och-ner tröja och då gäller det ju bara att fortsätta på inslagen väg lite längre för att få den lite större. Frågan var alltså egentligen bara hur mycket längre för att få tillräcklig bredd, och var i hela världen hittar man mest trovärdiga mått? Det finns ett antal olika listor på mått till olika åldrar, grejen är bara att de inte ger samma uppgifter, och vad ska man då gå efter?

Jag har skickat prototypen till Tristan – det var tänkt så från början - och då var namnet givet. Våran Tristan heter Loke som andra namn, och eftersom jag tidigare knåpat ihop några mönster som jag hämtat namnen till från den nordiska mytologin så var det liksom inget att fundera på. Ser med spänning fram mot att få höra hur denna skapelse, hittills totalt oprövad, kommer att fungera i levande livet. Mjuk och skön tycker jag i alla fall att den blev, använde Tilda från Svarta Fåret, en 50/50 blandning av bomull och akryl.Then I've also joined the Design Patterns Skeleton with my sweater Loke. Has outsourced it to test knitting, and it's so exciting! I've just been on the other end of the chain before, now I suddenly am the one who shall answer Why and How, instead of being asking the questions. But it is a great fun, and it is really remarkable how much of the obvious that can be missed, just because you read what you expect to read. Because I know what it should be, it’s of course what I see when I read what I wrote. But it is not easy to write patterns, it is one thing that is certain. To explain clearly, without using a thousand words, when I just want to say "like that, you know, as normal, just about ..." And then it ought to be several sizes! I have always been quite fond in math, but here I have to think a bit extra to get all the different dimensions of the various sizes. But in this case, I do not really complain. It was not that bad because it is a top-down sweater and it’s just to continue knitting a bit longer to get it a bigger size. The question was therefore really just how much longer to get sufficient width, and were on earth do you find most reliable measures? There are a number of different lists of measurements for different ages, the only thing is that they do not provide the same information, so which should I relay on?

I have sent the prototype to Tristan - it was my intention from the beginning - and then the name was given. Our Tristan is named Loke as middle name, and since I have made some other patterns earlier, that I have given names from the old Nordic mythology, it was nothing to think about. (Loke was a giant, fighting the gods all the time) Now I’m looking forward to hear how the sweater will work in real life. It’s at least soft and hopefully comfortable, used the yarn Tilda from Svarta Fåret, a 50/50 blend of cotton and acrylic.

1 kommentar:

Cybèle sa...

Just wanted to say, what a lovely second name. I've always liked Nordic names - my son's called Nils.
The tractor buttons are great, what a lovely idea, those random acts of kindness. Will keep an eye out for tractor related knitting/sewing items if Alex likes tractors so much; you can get lots of John Deere stuff over here.