MINA FAVORITER ALLA KATEGORIER!

M I N A F A V O R I T E R A L L A K A T E G O R I E R! / M Y F A V O U R I T E S!

Mina Favoriter

Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers

söndag 10 maj 2009

Tyska koftan / The German cardigan


Min fantasi har verkligen satts på prov nu. Jag hittade en sån trevlig liten omlottkofta i ett tyskt magasin som jag bara var tvungen att försöka mej på. Men mina tyskakunskaper är i princip obefintliga, så det blev till att titta på den schematiska bilden som fanns med, läsa siffror och försöka klura ut var de passade in.

Nu är jag i alla fall igång med koftan, och även om den ser mystisk ut tror jag faktiskt att jag har koll på den. Vad jag förstod skulle man lägga upp mitt bak, sticka halva bakstycket, lämna öppet för ärmen och så fortsätta med framstycket. Men så dumt att behöva sy en söm mitt bak, hur trevligt skulle det vara för lilla Broster att ligga på? Nej, det verkade mycket smartare att lägga upp med öppna maskor som sen kunde plockas upp när det var dags att börja på andra halvan. Likadant gjorde jag vid ärmarna, den virkade kedjan jag använder för ändamålet är den gröna kanten som syns på bilden. Jag virkar helt enkelt önskat antal maskor runt en sticka och avslutar med några extra luftmaskor där jag sen kan börja dra upp och få loss de maskor som jag ska fortsätta sticka med. Svårt att förklara så här, men det fungerar helt lysande.


My imagination has really been tested now. I found a nice little wrap cardigan in a German magazine that I just had to try. But my knowledge of German is virtually non-existent, so I had to look at the schematic picture that was included in the pattern, read the numbers and try to figure out where to use each of them.

Now I have started with it, and even if it looks mysterious, I think I know what’s on and what I am doing. As I understood it would be casted on in the middle of the back, knit half the back, leave openings for the sleeves and then continue with the front. But how stupid to have to sew the pieces together in the back, how nice would it be for little baby sibling to lie on? No, it seemed much smarter to cast on with open stitches to be able to pick up when it was time to start with the second half. I did the same at the sleeves, the crocheted chain I use for this purpose is the green edge that is visible in the picture. I just crochet the desired number of stitches around a needle and with a few extra stitches in end which I can start to unravel and get the stitches I will continue to knit with. It’s difficult to explain this, but it works brilliantly.

4 kommentarer:

Thrissle sa...

That sounds like a really clever technique! Thank you for telling us about it... I'll certainly try it out

bev sa...

That is going to be really pretty! Isn't it fun when you can think outside the directions and make it an easier knit all around? Great job!

Carina sa...

Förstod inte först att det var en barnkofta. Men jag förstår inte varför man inte börjar vid ena framkanten och liksom stickar runt till nästa framkant. Jag älskar omlottmodeller i alla dess former. Och som barnkofta tycker jag det brukar bli riktigt bra. Men jag gör det hemskt gärna till mig själv också.

Lupie sa...

Ok so I read all the back posts I missed and you are well on the way with the German sweater. You are an amazing knitter!!!!