MINA FAVORITER ALLA KATEGORIER!

M I N A F A V O R I T E R A L L A K A T E G O R I E R! / M Y F A V O U R I T E S!

Mina Favoriter

Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers

torsdag 27 september 2007

Munskänkarna

Fick just en liten påminnelse i form av en kommentar från Sussry om att det kanske inte är helt självklart att veta vad Munskänkarna är för ena gökar. I och för sej är vi väldigt många här i landet, drygt 20 000 tror jag det är, men det finns ju trots allt ännu fler icke-Munskänkar!

Passar därför på att i all enkelhet slå ett slag för denna eminenta förening med syfte att främja goda vanor när det gäller ädla drycker, som det lite högtidligt heter. Vi är med andra ord en landsomfattande vinprovarförening. Munskänkarna finns i de flesta städer tror jag faktiskt, och på flera håll även i mindre orter. Vi har en huvudorganisation men varje enskild sektion styr och ställer tämligen fritt när det gäller aktiviteter. Däremot är kursverksamheten gemensam så tillvida att vi använder samma utbildningsmaterial och får proven från centralt håll. Huvudsyftet med föreningen är alltså att förhoppningsvis lära sej att uppskatta kvalité framför kvantitet. Att vi sen har väldigt trevligt på våra månadsprovningar gör ju inte saken sämre, men jag tror att den sociala biten minskar i betydelse ju större sektionen är. Vi här i Trollhättan har dessutom en vinmässa sista lördagen i oktober varje år. I år blir det den 16:e gången.

Besök gärna Munskänkarnas hemsida!

2 kommentarer:

Monica H sa...

Vin är gott:)

Sussry sa...

Så var det ja. Tack för svaret.