MINA FAVORITER ALLA KATEGORIER!

M I N A F A V O R I T E R A L L A K A T E G O R I E R! / M Y F A V O U R I T E S!

Mina Favoriter

Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers

tisdag 6 oktober 2009

Avbön till So You Think You Can Knit

Oj, förlåt, jag har gjort bort mej nu igen :-( Skulle ju inte ha börjat på min utmaning förrän i nästa vecka. Får jag börja om från början, nu när jag gjort avbön?

När pengen äntligen ramlade ner – sånt tar uppenbarligen ett slag – satte jag mej ner och började tänka. Borde naturligtvis ha gjort det från början, men det är ju trots allt fortfarande Hollywood Week, eller hur? Hade kanske underlättat om jag följt detta tv-drama tidigare, men framför allt borde jag naturligtvis ha läst spelreglerna noggrannare. Har tyvärr en känsla av att det är så min Hip Hop hjärna fungerar, eller inte fungerar, hur man nu ser det. Hoppa rakt i, kolla eventuella regler, fällor, faror … i efterhand allteftersom de dyker upp, ta aldrig ut några bekymmer i förväg, det blir tids nog dags att roa sej med dem senare …

Nå, hursomhelst, nu tänks det för glatta livet, och jag har nu en annan idé som kanske skulle vara lämplig att sjösätta. Ska kolla mönstret och se om det passar till en Tango utmaning, och ska sen sätta igång att roa mej med stickfasthetsprov. Det är väl som det är tänkt?

Den tidigare så fasansfullt felaktigt igångsatta koftan fortsätter jag dock med, liksom parallellstickningen. Denna strikt vetenskapliga test kan ju inte lämnas därhän, utan måste fullföljas till varje pris. Är det designern eller jag som har rätt? Spänningen är olidlig!

Oops, I’m so very sorry, did I have embarrassed myself again? I should obviously not have started with my challenge until next week  Can I start all over again, now when I've made my deepest apologies?

When the coin finally fell down – as usual it takes its time - I sat down and started thinking. Should of course have done that from the beginning, but it is after all still “Hollywood Week”, right? It had perhaps been easier if I had followed this TV drama earlier, but above all I should of course have read the rules carefully from the beginning. Unfortunately it’s the way my Hip Hop brain works, or rather does not work, as it looks now. Jump straight in, check out any rules, traps, hazards ... whatever, afterwards as they appear, never take out any troubles in advance, it will be time enough to amuse myself with them later on ...

Well, anyway, now I’m thinking heavily, and I have now another old idea that might be appropriate for this challenge. Must check out the pattern and see if it fits for Tango, and will then launch to amuse myself with knitting swatches.

The earlier so horrible wrong started cardigan will anyhow continue, as well as parallel knitting. This rigorous scientific testing can not be ignored, but must be pursued at any cost. Is it the designer or me who is right? The excitement is unbearable!

2 kommentarer:

Visa Lisa sa...

Söta, söta Lena! Jag är så smickrad och glad över din entusiasm! Heja heja! Ingen diskvalificeras vet du väl!

Sussry sa...

Hej hopp. Måste kika in och säga trevlig helg!