MINA FAVORITER ALLA KATEGORIER!

M I N A F A V O R I T E R A L L A K A T E G O R I E R! / M Y F A V O U R I T E S!

Mina Favoriter

Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers

måndag 5 oktober 2009

Hollywood Week

Egentligen skulle jag enligt reglerna i "So You Think You Can Knit" ha suttit och funderat kring vad jag ska göra med utmaningen jag fått av Visa Lisa. Men eftersom Pang på Rödbetan är mer min stil än att sitta och fundera och vända och vrida på tankar och idéer så hade jag bestämt mej inom ca tre minuter efter att jag läst utmaningen. Förlåt, blir jag diskvalificerad då?

Actually, I should by the rules of So You Think You Can Knit have sat down and thought about what to do with the challenge given to me by Visa Lisa. But as to jump right into it is more my style than to sit and think and turn around the thoughts and ideas, I decided what to do in about three minutes after I read the challenge. Sorry, do I get disqualified then?
Som jag tidigare nämnt bestämde jag mej för att göra Phazelias mitered baby jacket och valde att göra den i Lorna’s Lace Shepherd Sport och stickor nr 4. Det ger då 24 maskor per 10 cm, precis som mönstret anger. Vilken självdisciplin! För samtidigt föreslås vanligt sockgarn som Opal eller Regia, och det vet ju alla och en var att det ger en masktäthet på 28 – 30 maskor per 10 cm. Men följa instruktionerna i mönstret var det, och så ska det förbli. Har kommit en liten bit, mönstret är kul och undan går det.As I said earlier I decided to make Phazelias mitered baby jacket
and choosed to do it in Lorna's Lace Shepherd Sport and needles 4 mm. It gives the 24 stitches per 10 cm the pattern indicates. What self-discipline! For at the same time it is proposed a common sock yarn as Opal or Regia, and everybody knows that it provides a gauge of 28 to 30 stitches per 10 cm. But I should follow the instructions in the pattern, and so it shall remains. I have made a little bit of it, the pattern is fun and it goes fast.
Samtidigt malde det hela tiden i huvudet att jag nog borde ha använt det tunnare garnet och struntat i angiven masktäthet. Typiskt gammat odisciplinerat tänk. Så vad göra för att slippa denna vånda och ångest? Jo, att göra en likadan, parallellt, i sockgarn! Lysande, va? För visst är det väl tillåtet att ha parallellstickningar? Tänker man en vända till blir idén bara ännu bättre, då får jag i slutändan klara och tydliga bevis för hur mina avvikelser står sej i förhållande till originaltanken. Den här andra varianten gör jag i Zitron Trekking XXL med stickor nr 2,5.


But at the same time it was grinding in my head that I probably ought to use the thinner the yarn, and ignored the specified gauge. Typical old undisciplined thoughts. So what to do to avoid this agony and anguish? Obviously to make a similar, parallel one in sock yarn! Brilliant, isn’t it? For it is allowed to have parallel works on the needles, isn’t it? And if you think once more about it, it will give the final evidence of how my deviations are in relation to the original idea. This second variant is made in Zitron Trekking XXL with needles 2,5 mm.


Nu är förresten den lilla babyfilten tvättad och klar. Den växte till sej rejält, så den ska nog räcka runt lille Broster.Now, by the way the little baby blanket is washed and blocked. It grew quite a bit, so it'll be big enough for Baby Sibling.

1 kommentar:

Hanne sa...

Grattis till Tangoutmaningen. När får vi se dej me den röd ros mellan tänderna.... Det ska bli spännande att följa parallellstickningsprojektet.